Què volem?

Balandrau és un centre educatiu d’activitats extraescolars i de temps lliure. Com a centre educatiu té uns objectius precisos, concretats en un projecte que pretén com a objectiu fonamental, adquirir habilitats i coneixements que ajudin els nois a millorar les seves capacitats i a preparar-se per les responsabilitats del futur.

Els joves aprenen, d’una forma dinàmica i activa, a conèixer i a gestionar el seu talent, per viure e influir en la societat sense deixar-se arrossegar per modes o tendències que no els convenen. A la vegada el programa ajuda a apreciar els valors fonamentals i els aspectes ètics de gran calat social.

Es tracta sens dubte d’una preparació imprescindible per enfrontar-se al món que es trobaran en un futur proper.